English|فارسي      امروز: چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦

آخرین اخبار دانشگاه

همایش ها و کنگره های سال جاری

وبدای آذربایجان غربی


webda.umsu.ac.ir News RSS Feed
 • نهمین و دهمین اهداء عضو در آذربایجان غربی (1396/07/25)
 • بیهوشی و هوشبری یکی از مهمترین نقشها در پورسه درمانی (1396/07/25)
 • این بار سبزیکاران بوکانی در کلاس آموزشی (1396/07/25)
 • مدیریت استرس در محیط کار (1396/07/24)
 • درد کثیف در روانشناسی چیست؟ (1396/07/24)
 • باز هم خیرین ماکویی (1396/07/24)
 • اهداء عضو از ماندگارترین کارهای نیک (1396/07/24)
 • مدیران مراکز باید تصمیم گیر باشند (1396/07/24)
 • به بهره برداری رسیده 75 پروژه از 260 پروژه عمرانی عرصه سلامت استان. (1396/07/24)
 • ارتقای همکاری با سمن ها در بازدید از انجمن های صرع و کبدی (1396/07/24)
 • کار گروه سلامت و امنیت غذایی در چایپاره (1396/07/24)
 • تجلیل از کارشناسان بهداشت محیط (1396/07/24)
 • پذیرش و تعهد در روانشناسی (1396/07/23)
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت بیمارستانها در جهت ارائه خدمات بهینه به مردم (1396/07/23)
 • آموزش ضوابط جدید برای مسئولین فنی مراکز درمان جنوب استان (1396/07/23)
 • دکتر فیروزی : ایجاد فضای شور و نشاط در میان دانشجویان از اهداف مهم ماست (1396/07/23)
 • تبریک انتصاب (1396/07/23)
 • چگونه ذهن کودک را آماده ورزش کنيم (1396/07/23)
 • آشنایی با مفاهیم پایه و مهارتهای ضروری (1396/07/23)
 • همه باهم برای سلامتی قلب (1396/07/23)